Shion Utsunomiya!

Shion Utsunomiya!

clarknokent:

wavvyybabyy:

"When God made black women he was just showing off"

damn

clarknokent:

wavvyybabyy:

"When God made black women he was just showing off"

damn

(Source: lovelyandbrown, via mypocketshurt90)

Mmm. Gotta love those legs.

Mmm. Gotta love those legs.

Pressed for service.

Pressed for service.

NIGHTNIGHT by DEDDY